Kirketjener Skjoldastraumen kyrkje


Vi trenger kirketjener i Skjoldastraumen kyrkje

 

Kirketjener Skjoldastraumen kyrkje

Hovedoppgave
Forberedelse til og praktisk tilrettelegging ved gudstjenester. Der er gudstjeneste stort sett hver annen søndager, helligdager og noen kveldsarrangement.

Krav til søkere
- Evne til praktisk og estetisk tilrettelegging av gudstjenester / arrangementer i kirkene
- Søkeren må være medlem i Den norske kirke

Vi tilbyr
 Et godt arbeidsfellesskap med dyktige medarbeidere både blant de ansatte, frivillige og
   menighetsråd
- Opplæring vil bli gitt
- Lønn etter kirkelig tariff etter timelister.
- Arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk
- Pensjonsordning

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Eva Birkeland
eva.birkeland@tysver.kommune.no
52 75 77 02

Søknadsfrist 3. juni 2022
Søknad sendes til:
Tysvær kyrkjelege fellesråd, Postboks 30 ,5575  Aksdal eller kyrkja@tysver.kommune.no

Tilbake