Temadag: DÅP


Vi ønsker velkommen til fagdag, minikonsert og temasamling om dåp. 20. oktober i Aksdal kyrkje.

 

20 oktober inviterer vi hele prostiet til fagdag i Aksdal kirke med tema dåp Denne dagen vil vi rette fokus på ulike sider med dåpen. På dagtid for ansatte. På kveldstid for medlemmer av sokneråd og andre interesserte

HOVEDTALER ER Harald Hegstad, professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole

Det vil bli minikonsert med dåpssalmer og flere innledere.

Mer informasjon i august. Sett av dagen.
Arrangør: Ansatte i Tysvær kirkelige fellesråd i lag med prost og en sokneprest.

Tilbake